กระจังหน้าทรง TRD
กระจังหน้าทรง TRD
ความสวยงามของกระจังหน้า ทำให้ TOYOTA REVO สวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น