กล่องอเนกประสงค์ U-BOX
กล่องเก็บของอเนกประสงค์ เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ บริเวณท้ายกระบะ

กล่องเก็บของอเนกประสงค์ เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ บริเวณท้ายกระบะ มีกุญแจล็อคป้องกันสิ่งของของท่าน