เสาอากาศทรงฉลาม
เสาอากาศทรงฉลาม มีหลากหลายแบบหลากหลายสี

เสาอากาศทรงฉลาม หรือหลายๆท่านเรียก "เสาปลาฉลาม" หรือ "เสาฉลาม" มีหลากหลายแบบหลากหลายสี มีเสารับสัญญาณภายในเพื่อให้รับสัญญาณวิทยุได้ชัดเจนเหมือนเดิม