สเกิร์ตหน้าหลัง ทรง TODA แบบ2ชิ้น
งานพลาสติก ABS พร้อมทำสีแห้งช้า 2K
สเกิร์ตหน้าหลัง ทรง TODA
สเกิร์ตหน้าหลังทรง TODA ทั้งชุดมี 16ชิ้น ทำสีแห้งช้าเต็มระบบ 2K
คิ้วล้อทรงศูนย์ 8ชิ้น/ชุด
งานพลาสติก ABS พร้อมทำสีแห้งช้า 2K เต็มระบบ
คิ้วล้อทรง FREEFORM
คิ้วล้องานพลาสติก ABS พร้อมทำสีแห้งช้า 2K
สเกิร์ตหลังทรง FREEFORM รุ่น FJ1
งานพลาสติก ABS พร้อมทำสีแห้งช้า 2K เต็มระบบ
สเกิร์ตทรง FREEFORM FJ2
งานพลาสติก ABS พร้อมทำสีแห้งช้า 2K